Friday, April 23, 2010

Ata Atun: no comments allowed / hiç yoruma izin verilmez

Apparently, no comments are allowed on Ata Atun's website.

Galiba, Ata Atun'un sitesinde hiç yorum yapmasına izin verilmez.

I tried to give links to my talk, and to my corrections of Kufi Seydali and Ata Atun's articles (in English and Turkish) in a comment on Atun's blog post. It was impossible, however, because there was no "submit comment" button (see images 1 and 2).

Konuşmama, ve Kufi Seydali'nin yorumlarına ve (İngilizcesi'nde ve Türkçesi'nde) Ata Atun'un yazılarına düzeltlerime bağlantıları, Atun'un blog kayıtına yorumda vermeye çalıştım. O olamazdı, zaten, çünkü hiç bir "yorumu teslim et" düğmesi yoktu (resim 1'e ve 2'e bakınız).
My talk is available here: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/archaeology-conflict-antiquities-rescue.html

Benim konuşmam şu adreste bulunabilir: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/archaeology-conflict-antiquities-rescue.html

My corrections to Kufi Seydali's claims are available here: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/trnc-rep-kufi-seydali-political.html

Benim Kufi Seydali'nin iddialarına düzeltlerim şu adreste bulunabilir: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/trnc-rep-kufi-seydali-political.html

My corrections to your claims are available here (in English): http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/ata-atun-academics-lies.html

Benim sizin iddialarınıza (Türkçesinde) düzeltlerim şu adreste bulunabilir: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/ata-atun-akademisyenin-yalanlar.html

Image 1 / Resim 1Image 2 / Resim 2

No comments:

Post a Comment