Monday, April 19, 2010

Ata Atun: an 'English academic's lies [İngiliz Akademisyenin Yalanları]'?

After a Turkish (Cypriot) nationalist misrepresented my research as a 'masterpiece in political propaganda' (Anonymous, 2010), academic/journalist Prof. Dr. Ata Atun repeated that misrepresentation (in Turkish) in İngiliz Akademisyenin Yalanları [the English Academic's Lies].

I have posted the final draft of my (2010a) paper, Cypriot Antiquities Rescue from the Turkish Deep State: the Rescue of Forgeries, and the Death of Stephanos Stephanou, and I (2010b) have refuted the claims in Anonymous's (2010) paraphrasing of (at least, previously) TRNC Representative Küfi Seydalı.

Academic lies in Cyprus, Turkey, Azerbaijan, Britain and Germany

Without contacting me to fact-check, Near East University Prof. Dr. Ata Atun repeated Küfi Seydalı's opinions in a newspaper article. (Journalism is not Atun's only other profession: he has been an consultant or adviser of (nationalist) Democratic Party (Demokrat Partisi) and (nationalist) National Unity Party (Ulusal Birlik Partisi) politicians.(1))

Atun's professional article was published in Turkish Cypriot Açık Gazete, Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası and Kıbrıs Rota Gazetesi; and presented in the Başaran Press and KKTC Medya, and on the Kıbrıs 1974 website (as well as on Ata Atun's own).

It was also published in Turkish Demokrat Mersin Gazetesi, Trakya Net Haber Gazetesi; and presented in Haber Cumhuriyeti, Haber TE, ROGG ve NOK Haber Merkezi, Samsun Haber [and Yeni Dünya Gündemi Gazetesi], and republished on Turkish journalist Ahmet Akyol's website; and in the Turkish Forum. [It has also been posted on the Turkish Ataturkist (Atatürkçü) Seeangel website.]

It has also been posted [by the Azerbaijani Baku Strategy Research and News Centre (Bakı Strateji Araşdırmalar və Xəbərlər Mərkəzi),] [in the German Turkish diaspora newspaper, Hür Yorum Gazetesi and] website Aytürk, and even in my local rag, British Turkish Cypriot Avrupa Gazetesi.

'... deliver your protests'

As I explained in my last blog post, Atun concluded that:
Artık organize olmamızın zamanı gelmiştir. Bizler de dünyaya kendi doğrularımızı anlatabilmeli ve onların önüne Kıbrıs'ın gerçeklerini sermeliyiz.

Sam Hardy'nin e-mail adresi "[silinmiş]" ve tez hocası Prof. [silinmiş]'un e-mail adresi "[silinmiş]" dir. Lütfen bu adreslere protestolarınızı iletin ve Sam Hardy'in Kıbrıslı Türkler ile ilgili söylediklerinin doğruları yansıtmadığını belirtin.

[Now the time for us to be organised has come. We must tell our own truths to the world, and lay out in front of them Cyprus's realities.

Sam Hardy's e-mail address is "[deleted]" and his thesis supervisor Prof. [deleted]'s e-mail address is "[deleted]". Please deliver your protests to these addresses and state that Sam Hardy's comments with regard to the Turkish Cypriots did not reflect the truths.]
But despite having unknown thousands of paper readers in four countries and countless online readers worldwide, I have only received one protest letter, and that was from Atun.

As a friend observed, 'it means that people are more mature than [Atun] thinks they are'. But such misrepresentation could still put me and my work at risk. It could make simple things, like getting a visa to visit friends in Turkey, difficult or impossible. So I must correct Atun's claims.

Claims from Kıbrıs to Avrupa

As in my previous blog post about Anonymous/Küfi Seydalı's claims, I will reproduce the Turkish-language media attack, with [bracketed] notes marking the worst perversions of my words, and detailed corrections after.

Again, I will ignore the emotive language, like Atun's presentation of me as someone 'who told lies without blushing [yalanları yüzü kızarmadan da söyleyen]', or simply as someone silly, foolish, or stupid ('sersem'); I will instead focus only on its positive factual claims.

Viyana'da yaşayan kıymetli dostum Kufi Seydali'den bir yazı aldım dün. Kalbi Kıbrıs sevgisi ile dolu olan Kufi arkadaşım, Cumartesi günü BM'nin Viyana'daki merkezinde haftalık olarak düzenlenen konferanslardan birindeki Kıbrıs'la ilgili bölüme katıldığından ve o konferansta söylenen yalanlardan bahsediyordu.

[Yesterday I received a letter from my dear friend Küfi Seydalı, who lives in Vienna. With my friend Küfi's heart full of love of Cyprus, he talked about having attended a paper concerned with Cyprus from a week-long conference organised at the UN's centre in Vienna, and the lies that were told at the conference.]

Üstelik bu yalanları yüzü kızarmadan da söyleyen İngiliz bir akademisyen.

[Also the English academic told these lies without blushing.]

Nasıl akademisyense.

[How academic.]

Konuşmasının başlığı "Türk Derin Devletinden Kıbrıs'a ait tarihi eserleri kurtarmak: Taklitlerin kurtarılması ve Stephanos Stephanou'nun ölümü".

[The talk's title [was] "Cypriot antiquities rescue from the Turkish Deep State: the rescue of forgeries, and the death of Stephanos Stephanou".]

Doktora öğrencisi Sam Hardy'nin yaptığı konuşma akademik olmaktan başka her şeye benziyordu diyor Kufi dostum.

[My friend Küfi says that doctorate student Sam Hardy's lecture was anything but academic.]

Kıbrıs'ta yaşanmış tüm kötülüklerden sorumlu olduğunu iddia ettiği, tanımlanamayan ve hayali bir varlık olan "Derin Devlet'le eşleştirilmeye çalıştığı TMT'ye ve Kıbrıs Türk Devletine üstü kapaklı bir saldırı yapmış bu kişi [kesinlikle yanlış].

[This person made a veiled attack upon TMT and the Turkish Cypriot State, which were equated with an unidentifiable and mythical entity called "the Deep State", which was alleged to be responsible for all of the ills in Cyprus [absolutely false].]

Sam Hardy'e göre İngiliz Sömürge İdaresi döneminde ve 1955 yılına kadar Kıbrıs'a ait tarihi eserler güvenlik altındaymış [belki yanlış anlaşılmış]. Rum milliyetçisi ENOSİS hareketi ile birlikte Türk Derin Devleti'nin bir devamı olan TMT ortaya çıkmış.

[According to Sam Hardy, in the period of English [sic] Colonial Authority and until 1955 Cyprus's cultural property was under control [possibly misunderstood]. Alongside the Greek nationalist enosis movement, TMT emerged as a continuation of the Turkish Deep State.]

Toplumlararası çatışmalardan sonra Kıbrıslı Türkler, anklavlar da yaşamak zorunda bırakılmış ve anklavların içinde TMT'nin yardımları ile, dışarıda da Kıbrıslı Rumların yardımları ile Kıbrıs'ın tarihi eser zenginliklerini yağmalamışlar.

[After the intercommunal conflicts the Turkish Cypriots, left trapped to live in enclaves and with TMT's help inside the enclaves, [and] Greek Cypriots' help outside, looted the riches of Cyprus's historic sites.]

Zavallı Kıbrıslı Türkleri ve TMT'yi, Rumlara karşı verdikleri silahlı mücadelelerini finanse edebilmek için ekonomik nedenlerle bu işi yaptıkları iddiası ile de aklamaya da çalışmış bu sersem İngiliz akademisyen.

[This silly/foolish/stupid English academic tried to argue that poor Turkish Cypriots and TMT did this work for economic reasons and to finance the armed struggle that they made against the Greeks.]

Sonra da gizli çalışan ve özellikle Kıbrıs'ın kültür mirası olan çok eski ve kıymetli bir İncil'i kurtarmak için Kıbrıs'ın kuzeyine gizlice geçen Kıbrıs Rum polis subayı Stephano Stephanou adlı bir hayali Rum kahramanı yaratmaya çalışmış.

[Later on he tried to create a mythical Greek hero, a Greek Cypriot police officer called Stephano [sic] Stephanou, who worked secretly and who had secretly entered Cyprus's north specifically to rescue a very old and valuable Bible.]

Sam Hardy'e göre Stephanou'nun Kıbrıslı Türk yardakçıları varmış ve bunlar Kıbrıs Türk polisi tarafından yakalanmış ve sorgulandıktan sonra da serbest bırakılmış. Steohanou ise Türk Derin Devletine bağlı polis tarafından insan haklarından yoksun bırakılmış ve ölene dek işkence yapılmış [birazcık aldatıcı].

[According to Sam Hardy, there were Turkish Cypriot accomplices of Stephanou and these were arrested and after interrogation set free by Turkish Cypriot Police. Steohanou [sic], however, was left deprived of his human rights and tortured to death by police connected with the Turkish Deep State [somewhat misleading].]

Sözlerine devamla akıl almaz bir varsayım ortaya atmış ve Kutlu Adalı'nın da aynı nedenle, yani Kıbrıs'ın kültürel varlığının çalındığını rapor etmesi nedeni ile Türk Derin Devleti tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş.

[Continuing his speech, he made a preposterous claim and alleged that Kutlu Adalı had been murderered by the Turkish Deep State for the same reason, that is for reporting Cypriot cultural goods' theft.]

Kufi dostum bu sunumu, KKTC'ye yapılan saldırıyı gözlerden saklamak ve sanki de bu konudaki sorumluluğu Rum ve Türk taraflarına eşit olarak dağıtmaya çalışan bir çaba olarak gösterilmeye çalışılsa da, gerçekte uluslararası bilimsel bir forumu kullanarak KKTC'yi yasadışı ve suçlu bir varlık gibi göstermek amacını güden politik propagandanın bir şaheseri olarak tanımlamakta [kesinlikle yanlış].

[My friend Kufi described this presentation as a masterpiece of political propaganda, which tried to hide from sight the attack that was made on the TRNC, and also made an effort to be shown to have distributed responsibility for this matter equally on both sides, in reality using an international scientific forum to present the TRNC as an illegal and criminal entity [absolutely false].]

Kufi dostum bu akademisyene, nasıl olur da adanın yüze üçüne sıkıştırılmış Kıbrıslı Türkler adanın tümündeki eski eserleri yağmalayabilir [kesinlikle yanlış] veya Mısır, Hindistan ve Kıbrıs'a ait sayısız tarihi eserlerin "British Museum"a kim taşıdı gibi terletici sorular da sormuş.

[My friend Kufi asked this academic sweat-inducing questions, like how it [was] possible that the Turkish Cypriots squeezed into 3% of the island [were] able to loot all of the island's ancient sites [absolutely false], or who carried innumerable ancient artefacts belonging to Egypt, India and Cyprus to the "British Museum".]

Artık bizlerin de, Türkçe yazılar yazıp kendi kendimizi, "sağırlar, körler birbirini ağırlar" misali kandıracağımıza, dünya dili olan İngilizce ile yazılarımızı yazıp, haklı davamızı, Avrupa ve Amerika'daki ilgili kişi ve kuruluşlara bıkmadan usanmadan göndererek gözler önüne sermemiz ve savunmamız gerekmektedir.

[It is necessary now for us, Turkish writers to write on our own, to write our writings in English, in the language of the world, to persuade the examples of "the blind leading the blind", to display and defend, by tirelessly and ceaselessly showing, our rightful action the interested people and institutions of Europe and America.]
(I'm not confident of my translation of the final paragraph; but fortunately it's irrelevant.)

Ata Atun Anonymous?

One of the things that struck me, as I struggled to translate Atun's newspaper article, was how many paragraphs were precisely the same as those in Anonymous's forum post (give or take one or two words, where even those differences would be a false result of translation).

Either Prof. Dr. Ata Atun significantly copied and translated Anonymous's report without attribution; or Atun is Anonymous; but, if so, why didn't Atun put his name to the first, English-language attack?

Regardless, since the media claims are the same as those in the community forum, I can simply cite the corrections made in my previous blog post, "TRNC Representative Küfi Seydalı: a 'Masterpiece in Political Propaganda'?" (As for the "ethnic" - or, rather, bicommunal - nature of the illicit antiquities trade, see Cypriot museums' looted artefacts' acquisitions, 1961-1976.)
  1. As Ata Atun's employment history is public, I didn't cite my sources; but I gave hyperlinked details in my (2010b) blog post.
Bibliography

Anonymous. 2010: "Archaeology in conflict". Turkish Forum, 10th April. Available at: http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2010/04/10/archaeology-in-conflict/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Açık Gazetesi, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.acikgazete.com/yazarlar/ata-atun/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.htm. [Ayrıca şunlar adreste bulunabilir: http://suvedefne.com/yazarlar/ata-atun/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.htm; http://www.turkishgate.com/yazarlar/ata-atun/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.htm.]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Ata Atun, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.ataatun.org/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Aytürk, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.ayturk.de/kose.php?id=265

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Başaran Press, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.basaranpress.com/yazar/3326-ata-atun-ingiliz-akademisyenin-yalanlari.html. [Ayrıca şu adreste bulunabilir: http://www.basaranpress.com/yazdir.asp?haber=3326; http://www.basaranpress.com/ms_word.asp?haber=3326.]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Haber Cumhuriyeti, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.habercumhuriyeti.com/yazar/PROFDR-ATA-ATUN/818/Ingiliz-Akademisyenin-Yalanlari.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Haber TE, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.haberte.com/author_article_detail.php?id=2210

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs 1974, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kibris1974.com/ingiliz-akademisyenin-yalanlari-t110341.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". KKTC Medya, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kktcmedya.com/yazar/2264-ata-atun-ingiliz-akademisyenin-yalanlari.html. [Ayrıca şu adreste bulunabilir: http://www.kktcmedya.com/popup/haber-ms-word.asp?haber=2264.]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Samsun Haber, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.samsunhaberportal.com/haber_detay.asp?bolum=30389&uyeid=59

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Trakya Net Haber, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.trakyanethaber.com/yeni/koseyazi.asp?yid=39&id=2727

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Turkish Forum, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Ahmet Akyol, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.ahmetakyol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6220

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Bakı Strateji Araşdırmalar və Xəbərlər Mərkəzi, 12. Aprel. Bu adresde: http://baksam.com/news/i_ngiliz_akademisyenin_yalanlari/2010-04-12-1247

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Demokrat Mersin Gazetesi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.demokratmersin.com/editornews.asp?ID=1135

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs Gazetesi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kibrisgazetesi.com/index.php/cat/1/col/151/art/14130/PageName/Ana_sayfa

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs Postası, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/col/97/art/7801/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs Rota Gazetesi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://rotagazetesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14400&Itemid=34

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". ROGG ve NOK Haber Merkezi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.cdgbim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2745:ngiliz-akademisyenin-yalanlar&catid=1:son-haberler&Itemid=50

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Seeangel, 13. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.seeangel.com/index.php/nazifkaracamyazilari/8063?task=view

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Avrupa Gazetesi, 15. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.avrupagazete.com/avrupa.asp?Id=12130

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Yeni Dünya Gündemi Gazetesi, 18.-24. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.dunyagundemi.com/279/Ingiliz-Yalanlari.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Hür Yorum Gazetesi, 19. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.huryorum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:ngiliz-akademisyenin-yalanlar&catid=43:ata-atun&Itemid=186. [Ayrıca şu adreste bulunabilir: http://www.huryorum.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:ngiliz-akademisyenin-yalanlar&Itemid=186.]

Hardy, S A. 2010a: "Cypriot antiquities rescue from the Turkish deep state: the rescue of forgeries, and the death of Stephanos Stephanou". Paper presented at the International Conference on Archaeology in Conflict, Vienna, Austria, 6th-10th April. Available at: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/archaeology-conflict-antiquities-rescue.html

Hardy, S A. 2010b: "TRNC Representative Küfi Seydalı: a 'masterpiece in political propaganda'?" Cultural Heritage in Conflict [weblog], 18th April. Available at: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/trnc-rep-kufi-seydali-political.html

No comments:

Post a Comment