Thursday, April 22, 2010

Ata Atun: İngiliz Akademisyenin Yalanları

Kıbrıs'taki, Türkiye'deki, İngiltere'deki [ve Almanya'daki] gazetelerde İngiliz Akademisyenin Yalanları'nı yazarak, Prof. Dr. Ata Atun benim araştırmamı 'politik propagandanın bir şaheseri' olan kötü temsil etti.

Benim konuşmamı, adı Türk Derin Devlet'ten Kıbrıs'ın tarihi eserleri kurtarması: Taklitlerin kurtarılması ve Stephanos Stephanou'nun ölümü [Cypriot Antiquities Rescue from the Turkish Deep State: the Rescue of Forgeries, and the Death of Stephanos Stephanou], araştırma blogumda yayımladım.

İsimsiz'in Ata Atun'un kaynağı olan (en az, geçmiş) KKTC Fahri Temsilci Kufi Seydali'ni şerh ve izah/tefsir ettiğini yanlışlığını kanıtladım.

Kıbrıs'ta, Türkiye'de, Britanya'da ve Almanya'daki akademisyen yalanları

Bana doğruluğunu kanıtlaması için bağlantıya geçmeyip Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki Prof. Dr. Ata Atun Kufi Seydali'nin fikirlerini gazete yazısında tekrar etti. (Atun'un tek başka mesleği gazetecilik değildir. Hem Demokratik Partisi hem de Ulusal Birlik Partisi politikacılarının bir danışmanı oldu.)

Atun'un meslekçe yazısı Kıbrıslı Türk Açık Gazete, Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası, Kıbrıs Rota Gazetesi, Başaran Press, KKTC Medya ve Kıbrıs 1974 sitesinde (ilaveten Ata Atun'un kendisinin sitesinde) yayımlandı.

Hem de Türk Demokrat Mersin Gazetesi, Trakya Net Haber Gazetesi, Haber Cumhuriyeti, Haber TE, ROGG ve NOK Haber Merkezi, Samsun Haber, [ve Yeni Dünya Gündemi Gazetesi, ve] Türk gazeteci Ahmet Akyol'un sitesi, Turkish Forum ve Seeangel sitesinde yayımlandı.

Ayrıca, Azerbeycan'daki Bakü Strateji Araştırmalar ve Haberler Merkezi (Bakı Strateji Araşdırmalar və Xəbərlər Mərkəzi), Almanya'daki sürgün Türk toplumun [Hür Yorum Gazetesi ve] Aytürk sitesinde, benim mahalli gazetem de Kuzey Londra'daki Kıbrıslı Türk Avrupa Gazetesi'nde yayımlandı.

'... protestolarınızı iletin'

Atun yazısına böylece nokta koydu:
Artık organize olmamızın zamanı gelmiştir. Bizler de dünyaya kendi doğrularımızı anlatabilmeli ve onların önüne Kıbrıs'ın gerçeklerini sermeliyiz.

Sam Hardy'nin e-mail adresi "[silinmiş]" ve tez hocası Prof. [silinmiş]'un e-mail adresi "[silinmiş]" dir. Lütfen bu adreslere protestolarınızı iletin ve Sam Hardy'in Kıbrıslı Türkler ile ilgili söylediklerinin doğruları yansıtmadığını belirtin.
Atun'un üç ülkede binlerce gazete okucuları, sayısız internet okucularına rağmen, sadece Atun'dan bir mektup aldım.

Arkadaşımın söylediği gibi, 'insanlar onun düşündüğünden daha çok yetişkindir [it means that people are more mature than he thinks they are]'.

Hâlâ şöyle kötü temsil etme beni, benim çalışmamı tehlikeye atabilir zaten. Türkiye'de arkadaşlarıma ziyaret etmem için vize almak gibi şeyler daha çok zor olurdu (ne zamansa). Böyle Atun'un iddia etmelerini doğru etmem lazım.

Kıbrıs'tan Avrupa'ya iddialar

Ata Atun'un yazısını tekrarlacağım. Sözlerimin en kötü çarpıtılmasını [parantez] içinde notlarla işaretleyip sonra ayrıntılıca düzelterim.

Atun'un heyecanlandırıcı konuşmasını kullandı. Mesela, benim hakkında 'yalanları yüzü kızarmadan da söyleyen', 'sersem' olduğumu söyledi. Onun heyecanlandırıcı konuşmasına önemsemerim. Sadece onun hakiki iddialarını odaklanarım.
Viyana'da yaşayan kıymetli dostum Kufi Seydali'den bir yazı aldım dün. Kalbi Kıbrıs sevgisi ile dolu olan Kufi arkadaşım, Cumartesi günü BM'nin Viyana'daki merkezinde haftalık olarak düzenlenen konferanslardan birindeki Kıbrıs'la ilgili bölüme katıldığından ve o konferansta söylenen yalanlardan bahsediyordu.

Üstelik bu yalanları yüzü kızarmadan da söyleyen İngiliz bir akademisyen.

Nasıl akademisyense.

Konuşmasının başlığı "Türk Derin Devletinden Kıbrıs'a ait tarihi eserleri kurtarmak: Taklitlerin kurtarılması ve Stephanos Stephanou'nun ölümü [Cypriot antiquities rescue from the Turkish Deep State: the rescue of forgeries, and the death of Stephanos Stephanou]".

Doktora öğrencisi Sam Hardy'nin yaptığı konuşma akademik olmaktan başka her şeye benziyordu diyor Kufi dostum.

Kıbrıs'ta yaşanmış tüm kötülüklerden sorumlu olduğunu iddia ettiği, tanımlanamayan ve hayali bir varlık olan "Derin Devlet'le eşleştirilmeye çalıştığı TMT'ye ve Kıbrıs Türk Devletine üstü kapaklı bir saldırı yapmış bu kişi [kesinlikle yanlış].

Sam Hardy'e göre İngiliz [sic] Sömürge İdaresi döneminde ve 1955 yılına kadar Kıbrıs'a ait tarihi eserler güvenlik altındaymış [belki yanlış anlaşılmış]. Rum milliyetçisi ENOSİS hareketi ile birlikte Türk Derin Devleti'nin bir devamı olan TMT ortaya çıkmış.

Toplumlararası çatışmalardan sonra Kıbrıslı Türkler, anklavlar da yaşamak zorunda bırakılmış ve anklavların içinde TMT'nin yardımları ile, dışarıda da Kıbrıslı Rumların yardımları ile Kıbrıs'ın tarihi eser zenginliklerini yağmalamışlar.

Zavallı Kıbrıslı Türkleri ve TMT'yi, Rumlara karşı verdikleri silahlı mücadelelerini finanse edebilmek için ekonomik nedenlerle bu işi yaptıkları iddiası ile de aklamaya da çalışmış bu sersem İngiliz akademisyen.

Sonra da gizli çalışan ve özellikle Kıbrıs'ın kültür mirası olan çok eski ve kıymetli bir İncil'i kurtarmak için Kıbrıs'ın kuzeyine gizlice geçen Kıbrıs Rum polis subayı Stephano [sic] Stephanou adlı bir hayali Rum kahramanı yaratmaya çalışmış.

Sam Hardy'e göre Stephanou'nun Kıbrıslı Türk yardakçıları varmış ve bunlar Kıbrıs Türk polisi tarafından yakalanmış ve sorgulandıktan sonra da serbest bırakılmış. Steohanou [sic] ise Türk Derin Devletine bağlı polis tarafından insan haklarından yoksun bırakılmış ve ölene dek işkence yapılmış [birazcık aldatıcı].

Sözlerine devamla akıl almaz bir varsayım ortaya atmış ve Kutlu Adalı'nın da aynı nedenle, yani Kıbrıs'ın kültürel varlığının çalındığını rapor etmesi nedeni ile Türk Derin Devleti tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş.

Kufi dostum bu sunumu, KKTC'ye yapılan saldırıyı gözlerden saklamak ve sanki de bu konudaki sorumluluğu Rum ve Türk taraflarına eşit olarak dağıtmaya çalışan bir çaba olarak gösterilmeye çalışılsa da, gerçekte uluslararası bilimsel bir forumu kullanarak KKTC'yi yasadışı ve suçlu bir varlık gibi göstermek amacını güden politik propagandanın bir şaheseri olarak tanımlamakta [kesinlikle yanlış].

Kufi dostum bu akademisyene, nasıl olur da adanın yüze üçüne sıkıştırılmış Kıbrıslı Türkler adanın tümündeki eski eserleri yağmalayabilir [kesinlikle yanlış] veya Mısır, Hindistan ve Kıbrıs'a ait sayısız tarihi eserlerin "British Museum"a kim taşıdı gibi terletici sorular da sormuş.

Artık bizlerin de, Türkçe yazılar yazıp kendi kendimizi, "sağırlar, körler birbirini ağırlar" misali kandıracağımıza, dünya dili olan İngilizce ile yazılarımızı yazıp, haklı davamızı, Avrupa ve Amerika'daki ilgili kişi ve kuruluşlara bıkmadan usanmadan göndererek gözler önüne sermemiz ve savunmamız gerekmektedir.
Düzeltiler

Britanyalı Sömürge İdaresi döneminde yasadışı antikalar ticareti

Bu konu hakkında, belki Atun'un kaynağı, Kufi Seydali, karışmıştırdı. Hem "by" hem de "until" "-a kadar" söylenir. Ancak "by" "-dan sonra oldu(ğunu biliyoruz)", "until" "-dan önce oldu(ğunu biliyoruz)" kastedilir.

Anonymous/Atun 'until 1955 [1955 yılından önce oluyordu]'/'1955 yılına kadar' 'güvenlik altındaymış' söylediğimi söyledi. Onu söylemedim zaten. Onun karşısavına yakın bir şeyi söyledim.

Bir 'uzun yağmalama tarihi [long history of looting]' olduğu, Britanyalı Sömürge İdaresinin bu yağmalamanı '1955 yılından sonra [by 1955]' kontrol edildiğini söyledim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasal durumu

'KKTC'yi yasadışı ve suçlu bir varlık' olduğunu ne gösterdim, ne de göstermeye çalıştım. Hiç bir zaman ya onun yasallığı ya onun durumu hakkında bahsetmedim.

TMT ve Derin Devlet

Kıbrıs Türk Devlet'i '"Derin Devlet"'le eşleştirilmeye' çalışmadım. TMT'nin Derin Devlet'e bağlantısı gerçektir zaten. 'TMT'yi STK[/ÖHD/Kontr-Gerilla] kurdu' (Radikal, 2008). (STK Seferberlik Taktik Kurulu'nu demektir. STK olarak da bilinen ÖHD, bu Özel Harp Dairesi'ni demektir.)

Radikal (2008) anlattı ki,
Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun talimatıyla Genelkurmay'a bağlı Özel Harp Dairesi'nde EOKA'ya karşı bir örgüt kurulması kararı alındı. 1957'de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu.
(Ayrıca bakınız Hiçyılmaz, 2001a; 2001b.)

Ayriyetten, Kıbrıslı Türk gazeteci Yusuf Kanlı'ya göre (2007), TMT 'Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na değiştirildi [[was] convert[ed] into the Turkish Cypriot Security Command]'. Böyle, varmaya devam etti.

Aslında, 'soyguncular [plunderers]', 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolunun dışarı ve ötesi Türkçü derin devlet oluşturan Türk ve Kıbrıslı Türk milliyetçi çeteler [Turkish and Turkish Cypriot nationalist gangs, which form a Turkist deep state, which operates outside and beyond Turkish state control]' olduğunu söyledim (Hardy, 2010 - önemini belirtildi).

Stephanos Stephanou'nun ölümü

'Steohanou [sic] ise Türk Derin Devletine bağlı polis tarafından insan haklarından yoksun bırakılmış ve ölene dek işkence yapılmış' diye söylemedim.

Stephanou insan haklarından yoksun bırakıldığını söylemedim. Stephanou işkence yapıldığını söylemedim. Kıbrıslı Türk Polis, Türk Derin Devlet olduğunu söylemedim. Kıbrıslı Türk Polis'ini kastediğim zamanda, Türk Türk Derin Devlet'i söylemedim, ne tersini söyledim.

'Antika kaçakçılığı ciddi suç olarak, Kıbrıslı Türk Polisi Stephanos Stephanou'nu kanunen tutabilirdi [[a]s antiquities smuggling is a serious crime, Turkish Cypriot police were legally able to detain Stephanos Stephanou without charge]' diye açıkladım. Kıbrıslı Türk Polisi'nin 'iyiniyetle [in good faith]' davranmasını inandım.

Başlangıçta, 'polisin mümkün gaddarlığı [possible police brutality]' bahsettim. Sonra, onun kız çocuğu, Katerina Liasis'in 'o "şiddetlice dövüldü ve sorgunlandı" [he had been "beaten heavily and interrogated"]' söylediğini alıntı yaptım (Brennan, 2008).

Atun/Anonymous (2010) Atun'un kaynağı, Kufi Seydali'ni Birleşmiş Milletler'in memurların Stephanos Stephanou'na ziyaret ettiği hakkında konuştu. Ben hiç bir zaman bu şeyi bahsetmedim. Apaçıkça, benim konuşmamın önce Seydali Stephanou'nun davasını bildi.

Türk Derin Devlet'in Stephanou'nu 'öldürdü [murder[ed]]' diye söyledim. Zamanım yok olduğunden kaynaklarımı alıntı yapmadım.

Kıbrıslı Yunan patolog Eleni Antoniou Stephanou'nun 'pataklama mağduru [victim of a beating]' olduğunu tanımladı (Kathimerini (2007) belirtildi).
During the official [Greek Cypriot] autopsy by Helen Antoniou here in our side she came out of the morgue and told [people]... that the deceased died from a heart attack probably caused by severe beatings with punches and possibly kicks (!) causing the ribs to break... making breathing impossible... leading to heart attack.

[Bizim tarafımızdaki Helen Antoniou'nun resmi [Kıbrıslı Yunan] otopsisinin süresinde, o morgdan dışarıya çıkıp [insanlar]a... ölü kâlp krizinden öldü, çünkü muhtemelce yumruklarla ve belki tekmelerle(!) ciddi pataklamalar kaburgaları kırdılar... [onun kaburgalarının kırıldığı] onun nefesi almasına engel oluşturdu... [ve onun engellemesi] onun kalp krizini başlattı.]
Sonuç?
Yeterli açıklama ve düzeltmeyi verdiğimi umarım. Ancak, belki yardım etmeyecek. Seydalı (2010) Turkish Forum'da yorumladı ki:
Tabiiki, sizin siyasal heyecanlı hikâyenizi iletmeye devam edebilirsiniz ama benim dinliyor olmacağımı hiç bir zaman emin olmayacaksınız. [Of course, you may continue to deliver your polit-thriller but you will never be quite sure that I will not be listening to you.]
Bibliography

Anonymous. 2010: "Archaeology in conflict". Turkish Forum, 10th April. Available at: http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2010/04/10/archaeology-in-conflict/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Açık Gazetesi, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.acikgazete.com/yazarlar/ata-atun/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.htm. [Ayrıca şunlar adreste bulunabilir: http://suvedefne.com/yazarlar/ata-atun/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.htm; http://www.turkishgate.com/yazarlar/ata-atun/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari.htm.]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Ata Atun, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.ataatun.com/ingiliz-akademisyenin-yalanlari/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Aytürk, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.ayturk.de/kose.php?id=265

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Başaran Press, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.basaranpress.com/yazar/3326-ata-atun-ingiliz-akademisyenin-yalanlari.html. [Ayrıca şu adreste bulunabilir: http://www.basaranpress.com/yazdir.asp?haber=3326; http://www.basaranpress.com/ms_word.asp?haber=3326.]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Haber Cumhuriyeti, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.habercumhuriyeti.com/yazar/PROFDR-ATA-ATUN/818/Ingiliz-Akademisyenin-Yalanlari.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Haber TE, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.haberte.com/author_article_detail.php?id=2210

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs 1974, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kibris1974.com/ingiliz-akademisyenin-yalanlari-t110341.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". KKTC Medya, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kktcmedya.com/yazar/2264-ata-atun-ingiliz-akademisyenin-yalanlari.html. [Ayrıca şu adreste bulunabilir: http://www.kktcmedya.com/popup/haber-ms-word.asp?haber=2264.]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Samsun Haber, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.samsunhaberportal.com/haber_detay.asp?bolum=30389&uyeid=59

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Trakya Net Haber, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.trakyanethaber.com/yeni/koseyazi.asp?yid=39&id=2727

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Turkish Forum, 11. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2010/04/11/ingiliz-akademisyenin-yalanlari/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Ahmet Akyol, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.ahmetakyol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6220

[Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Bakı Strateji Araşdırmalar və Xəbərlər Mərkəzi, 12. Aprel. Bu adresde: http://baksam.com/news/i_ngiliz_akademisyenin_yalanlari/2010-04-12-1247]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Demokrat Mersin Gazetesi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.demokratmersin.com/editornews.asp?ID=1135

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs Gazetesi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kibrisgazetesi.com/index.php/cat/1/col/151/art/14130/PageName/Ana_sayfa

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs Postası, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/col/97/art/7801/

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Kıbrıs Rota Gazetesi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://rotagazetesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14400&Itemid=34

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". ROGG ve NOK Haber Merkezi, 12. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.cdgbim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2745:ngiliz-akademisyenin-yalanlar&catid=1:son-haberler&Itemid=50

[Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Seeangel, 13. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.seeangel.com/index.php/nazifkaracamyazilari/8063?task=view]

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Avrupa Gazetesi, 15. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.avrupagazete.com/avrupa.asp?Id=12130

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Yeni Dünya Gündemi Gazetesi, 18.-24. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.dunyagundemi.com/279/Ingiliz-Yalanlari.html

Atun, A. 2010: "İngiliz akademisyenin yalanları [the English academic's lies]". Hür Yorum Gazetesi, 19. Nisan. Şu adreste bulunabilir: http://www.huryorum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:ngiliz-akademisyenin-yalanlar&catid=43:ata-atun&Itemid=186. [Ayrıca şu adreste bulunabilir: http://www.huryorum.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:ngiliz-akademisyenin-yalanlar&Itemid=186.]

Hardy, S A. 2010a: "Cypriot antiquities rescue from the Turkish deep state: the rescue of forgeries, and the death of Stephanos Stephanou". Paper presented at the International Conference on Archaeology in Conflict, Vienna, Austria, 6th-10th April. Available at: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/archaeology-conflict-antiquities-rescue.html

Hardy, S A. 2010b: "TRNC Representative Küfi Seydalı: a 'masterpiece in political propaganda'?" Cultural Heritage in Conflict [weblog], 18th April. Available at: http://human-rights-archaeology.blogspot.com/2010/04/trnc-rep-kufi-seydali-political.html

Kanlı, Y. 2007: "The forgotten cost [unutulmuş ücret]". Turkish Daily News, 7th December. Originally available at: http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=90657. [Still available at: http://www.hurriyetdailynews.com/h.php?news=the-forgotten-cost-2007-12-07.]

Radikal. 2008: "Gladyo-Ergenekon yol kardeşliği". Radikal, 13. Ağustos. Şu adreste bulunabilir: http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=893195&Date=13.08.2008&CategoryID=77

Seydali, K. 2010: "Archaeology in Conflict: Comment". Turkish Forum, 17th April. Available at: http://www.turkishforum.com.tr/tr/content/2010/04/10/archaeology-in-conflict/comment-page-1/#comment-5000

No comments:

Post a Comment